ИЗОБРЕТЕНИЕ
Патент України на корисну модель UA18479

СПОСІБ ОТРИМАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ВИСОКИХ НАПРУГ

СПОСІБ ОТРИМАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ВИСОКИХ НАПРУГ

Имя изобретателя: Трофімов Ігор Леонідович; Зубченко Олександр Миколайович; Кравець Іван Андрійович
Имя патентообладателя: НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ м. Київ
Проректор з наукової роботи: В.Харченко
Начальник відділу НТІ та комерціалізації інтелектуальної власності: Ю.Зайцев
Адрес для переписки: 
Дата начала действия патента: 26.04.2006 

Спосіб отримання електричної енергії високих напруг полягає в тому що порожнисту металеву кулю безперервно заряджають зарядами, які транспортують смугою із ізолюючого матеріалу від будь-якого джерела струму, який відрізняється тим, що за допомогою індуктивного нейтралізатора зарядів статичної електрики відводять заряди статичної електрики від магістральних трубопроводів або інших обўєктів, що супроводжують транспортування діелектричної рідини від індуктивного нейтралізатора зарядів статичної електрики, за допомогою провідника відбирають електростатичні заряди на порожнисту металеву кулю, відбирають електричну енергію з металевої кулі на розрядник за умови, що один кінець розрядника заземляють, отримуючи високі напруги, змінюють величину зазору електричного розрядника і отримують потрібну величину потенціалу на металевій кулі.

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Винахід належить до галузі отримання електричної енергії високих напруг і може бути застосований в галузях, які займаються розробкою отримання альтернативних видів енергії та нового методу отримання електричної енергії зокрема.
Відомий спосіб отримання електричної енергії високих напруг з позиції електростатичної фізики, який включає властивості „Фарадеєвого циліндру”, безкінечну смугу з якого-небудь ізолюючого матеріалу, що рухається за допомогою двигуна на двох роликах і одним своїм кінцем заходить в середину полої, ізольованої від Землі металевої кулі. Обабіч кулі смуга за допомогою щіточки заряджається якимось джерелом (наприклад батареєю чи електричною машиною) до напруг 30000-50000 вольт відносно Землі, якщо другий полюс джерела заземлений. Вступаючи всередину кулі, заряджені ділянки смуги торкаються щіточки кулі і повністю віддають кулі свій заряд, який відразу ж перерозподіляється по зовнішній поверхні кулі. Напруга між кулею і Землею безперервно зростає. Таким чином використовується принцип „Фарадеєвого циліндру”, що дає можливість отримувати високі напруги в декілька мільйонів вольт [1].

До недоліків цього способу слід віднести технологічні складнощі виготовлення міцних смуг із ізолюючого матеріалу, обов’язкова наявність зовнішнього джерела струму та двигуна для переміщення смуги, що понижує економічну ефективність і продуктивність даного способу.

Найбільш близьким за технічною сутністю та сукупністю ознак до винаходу, який заявляється, є спосіб отримання електричної енергії високих напруг, вибраний як прототип, згідно з яким безперервно заряджається металева куля, отримуючи заряди, що транспортуються смугою із ізолюючого матеріалу, від будь-якого постійного джерела струму.
До причин, які перешкоджають одержанню потрібного технічного результату з використанням цього способу слід віднести такі:

  • недостатній ККД в зв’язку з необхідністю наявності постійного джерела струму та втратами енергії механічного приводу, пов’язані з втратами на тертя в робочих вузлах;

  • неможливість відсутності джерела струму високих напруг (30000-50000 вольт відносно Землі) та механічного обертального приводу.

В основу винаходу поставлено задачу удосконалення способу отримання електричної енергії високих напруг шляхом отримання електростатичних зарядів з технологічного обладнання, експлуатація якого пов’язана з діелектричною рідиною, чи текстильною сировиною, забезпечити отримання електричної енергії високих напруг без особливих затрат енергоносіїв та окислювачів з одного боку, повністю або частково вирішити проблему боротьби з зарядами електростатичної електрики на підприємствах текстильної промисловості та на підприємствах, яким притаманне транспортування діелектричної рідини по трубопроводу.

Поставлена задача удосконалити винахід вирішується тим, що спосіб отримання електричної енергії високих напруг містить полу металеву кулю, яку безперервно заряджають зарядами, які транспортують смугою із ізолюючого матеріалу від будь-якого постійного джерела струму, згідно з винаходом, за допомогою індуктивного нейтралізатора статичної електрики (ІНСЕТ) відводять заряди електростатичної електрики від магістральних трубопроводів або інших об’єктів, що супроводжують транспортування діелектричної рідини, від індуктивного нейтралізатора статичної електрики за допомогою провідника відбирають електростатичні заряди на металеву кулю. Далі з металевої кулі на розрядник відбирають електричну енергію при умові, що один кінець розрядника заземлюють. Так як напруга між кулею і Землею безперервно збільшується то отримують дуже високі напруги. Змінюють величину зазору електричного розрядника і за рахунок цього досягають керування отримання потрібної величини потенціалу на металевій кулі.

Сукупність ознак заявленого способу і технічний результат, що досягається, мають між собою причинно-наслідковий зв'язок. Саме завдяки відбору зарядів електростатичної енергії за допомогою індуктивного нейтралізатора зарядів статичної електрики від об'єктів її утворення, накопичують високі напруги на металевій кулі, завдяки чому можливо отримувати високі напруги без вагомих затрат енергоносіїв з одного боку та вирішити проблему боротьби з зарядами електростатичної електрики з іншого.

СПОСІБ ОТРИМАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ВИСОКИХ НАПРУГ

Спосіб отримання електричної енергії високих напруг, що заявляється, реалізований в пристрої отримання електричної енергії високих напруг [2] і може бути пояснений поданим кресленням фіг. 1. На фіг.1 зображено принципову схему пристрою для реалізації способу отримання електричної енергії високих напруг відповідно до винаходу.

Заявлений спосіб здійснюється таким чином

З технологічного обладнання 1,5,7,10 – задвижки, 2,4 – фільтри, 3 – лічильник, 8 – барабан, 9 – гнучкий трубопровід, 11 – наконечник заправки та власне трубопроводу заряди статичної електрики відводять індуктивним нейтралізатором статичної електрики 6. Але на відміну від стандартного застосування індуктивного нейтралізатора статичної електрики коли після нього заряди статичної електрики відводять в Землю, в заявленому способі, заряди статичної електрики від індуктивного нейтралізатора зарядів статичної електрики 6 відводять до металевої кулі, на якій конденсують заряди високих напруг, а до металевої кулі приєднують розрядник. До розрядника 13 приєднують навантаження 14 і отримують на ньому електричний струм. При виникненні небезпечного рівня потенціалу має місце повітряний розряд для чого розрядник 13 заземлюють. Так, напруга між кулею 12 і Землею 15 безперервно збільшується, а розрядник 13 дозволяє отримувати електричний струм високих напруг.

Реалізація способу отримання електричної енергії високих напруг прогнозовано повинна дати не тільки дешеву електроенергію, а й дозволити ефективніше відводити заряди статичної електрики від пожежонебезпечних та вибухонебезпечних ділянок.

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАІЇ

1. Лансберг. Общий курс физики. – М.: Физматгиз, 1968. –с. 
2. Пристрій отримання електричної енергії високих напруг / О.М. Зубченко, І.Л. Трофімов, І.А. Кравець – Заявка №.2005 на одержання патенту України; Рішення про видачу патенту від.

НАПИСАТЬ ПИСЬМО АВТОРУ ПУБЛИКАЦИИ

Ваш E-mail:*

Сообщение:*

 

Версия для печати
Дата публикации 31.05.2007гг


вверх